Medlemskap

Alternate Text

Følgende medlemskontingenter er vedtatt på årsmøtet:

Aktive f.o.m. 22 år:  5 935 kroner.

Student 22-28 år: 4 100 kroner.

Ungdom 20-21 år: 3 460 kroner.

Junior 13-19 år: 2 720 kroner.

Barn & Golf med spillerett 0-12 år: 1 560 kroner.

Barn & Golf uten spillerett 0-9 år: 100 kroner

Barn & Golf uten spillerett 10-12 år: 500 Kroner

Pensjonist med redusert spillerett f.o.m. 67 år: 4 200 kroner.

Pensjonist uten spillerett f.o.m. 67 år: 1 680 kroner.

Avstandsmedlemskap f.o.m. 13 år: 2 370 kroner.

Redusert avgift: 1 950 kroner.

Vilkår:

For kategorien "pensjonister redusert spillerett" gjelder: kan ikke spille etter klokken 15.00 hverdager og ikke i helger. Definisjonen på pensjonist er at man har fylt 67 år.
Pensjonist uten spillerett må betale greenfee for å kunne spille på banen.
Studenter må forevise kvittering på innbetalt semesteravgift innen 15 februar. Etter denne datoen vil medlemmet flyttes automatisk over til vanlig medlemskategori.
For kategorien "Long Distance" må man ha fast bobel minimum 200 KM fra Trondheim, adressen må være registrert i folkeregisteret. Kategorien mottar 2 stk. greenfee. Løser greenfee utover dette på vanlige betingelser.
Ved spesielle tilfeller kan styret godkjenne en redusert avgift for medlemmer innenfor en tidsbegrenset periode. Slike spesielle tilfeller vil være at man ikke får utøvet sin idrett på vår bane i en tidsbegrenset periode på grunn av sykdom, bortreist etc. Slike tilfeller blir kun behandlet ved at man årlig søker skriftlig til styret.

Familierabatter (må ha samme adresse):

Ektefelle-Partner: 4 730 kroner.
Familiemedlem ungdom: 2 780 kroner.
Familiemedlem junior: 2 110 kroner.

Medlemsfordeler                                                                                                                                 

Trøndelag  

Stjørdal GK
Stiklestad GK

300.- 18 Hull alle hverdager før 14:00
350.- 18 Hull alle helger og andre helligdager-etter 14:00 på hverdager
200.-   9 Hull alle dager
Norge  
Meland GK 50% Avslag på greenfee
Sola GK Gratis spill
Tyrifjorden GK 1 Runde gratis, spill utover det til medlemsgreenfee
Drøbak GK                   Medlemsgreenfee                                               
Spania  
Los Narjansos              5-30% Avslag på greenfee                                           
San Roque 130 Euro inkl. golfbil på Old Course  -  75 Euro ink.Golfbil på New Course

 

 Andre avgifter:    
Garderobe-Omkledning   300
Bag Hotell   600
Elektrisk vognplass   850
Administrasjon faktura   50
 *NGF avgift    368

 

*Alle medlemmer som er 20 år eller eldre i kalenderåret er pålagt å betale avgift til NGF, og den skal betales pr. klubb man er medlem av

 

Betaling
Faktura for kontingenter og varer/tjenester sendes ut via e-post med 10 dagers forfall

Etter forfall vil fordringen bli oversendt til Visma for inndrivelse.
Vi tilbyr avtalegiro som betalingsløsning

 

Trykk her for innmeldingsskjema

 

Trondheim Golfklubb – 73 53 18 85 – post@golfklubben.no