Handover og klar for påske

Alternate Text

Mandag 26. Mars hadde vi,  styreleder Øyvind Fries & ny daglig leder Terje Skogseth,  handovermøte med Harald Helland.

Innledningsvis informerte Øyvind om viktigheten av en formell handover, slik at alle involverte ,interne og eksterne,  parter ser at det blir endring i organisasjonen. 

Vi fikk en oversiktlig og ryddig gjennomgang av Harald, og fikk innsikt i de ulike pågående aksjoner og prosesser. Harald og Terje har en god dialog, og Harald er disponibel hvis Terje har behov frem mot sesongstart.

Etter påske vil Terje ta en runde med våre samarbeidspartnere, der Harald også blir med. Dette synes vi er viktig slik at alle våre samarbeidspartnere skal føle seg trygge på at deres interesser blir godt ivaretatt. Allerede 11 april er det Partnergolf på Trondheim Golfsenter fra 17-19, og vi håper på å få samlet så mange som mulig. 

Etter at alle "formelle seremonier" var over, overrakte vi  Harald en liten påskehilsen og takket for innsatsen for klubben. I sin nye jobb, vil han også kunne bli en samarbeidspartner for klubben. Vi ønsker Harald lykke til hos Koment AS. 

Til slutt fikk Terje  "Hovednøkkelen" til klubben, og overrakt lykkeønskninger fra Harald.  

Det kommer frem på bildene at partene er  fornøyde, og at de er klare for å gå inn i påska med oppbrettede armer og en kvikklunsj på lur. Terje har tatt med seg "klubben" på hytta, og kan nåes på leder@golfklubben.no , eller via klubbens Facebookside

Etter påske vil Terje bli å finne på klubbens kontor på Trondheim Golfsenter. Info om evt fast kontortid vil legges ut på våre sosiale media , samt på klubbens hjemmeside. 

Trondheim Golfklubb – 73 53 18 85 – post@golfklubben.no