Banemester informerer

Alternate Text

Banestatus 15 desember 2016

Hej

Sedan vi stängde banan tidigare i höst så har vi jobbat hårt med att göra banan så vintertålig som möjligt. Vi har hägnat in alla greener samt även på de teena där det finns störst risk för trafik. Det som är viktigt för att gräset ska kunna klara en tuff vinter är att det får en god härdningsprocess. Denna processen sker när det är ljus och temperatur under 5 grader. De åtgärder vi gjort är bland annat gödslat strategisk med små givor hela vägen in till gräset gick i dvala för att ha så mycket socker som möjligt lagrat som en typ av matpakke för gräset att ha under vintern. För att få en bra härdningsprocess är det även viktigt att gräset har god tillgång på ljus så vi har tagit bort en del träd som skuggade vissa greener samt även varit ute några gånger i veckan och blåst bort löv, kvistar och granbarr. Vi har också använt oss av olika luftnings metoder så som hålpipning, luftning med både stora och små luftningspinnar på de olika ytorna för att öka oxygen utbytet till gräsplantan.

Men det största arbetet vi har gjort är för att undvika att få isbrand på våra greener då detta är den absolut mest problematiska vinterskadan vi har i Trondheim. Det vi har gjort för undvika att få isbrand är att hindra ytvattnet komma in på greenerna genom öppna dräneringar och vattenskydd. Vi jobbar också varje vecka med att vara ute och hålla dräneringar och brunnar öppna för att för att få bort vattnet så fort som möjligt. Då det har varit väldigt skiftande med med både snö och snösmältning nu tidigt denna vintern vilket har gjort att vi redan varit ute flera gånger när det varit mildväder och grävt kanaler mot våra brunnar för att få bort vattnet fort och därmed hindra att det byggs upp för mycket is. Detta är något jag tror är viktigt och vilket vi kommer fortsätta med varje vecka.

Jag kommer att ge er en uppdatering på hur det ser ut genom vintern ca var 14 dag så ni kan följa med på vad vi gör för något och hur banan ser ut.

 

Hilsen

Alexander Berntsson
Banemester

 

 

 

 

 

 

 

Trondheim Golfklubb – 73 53 18 85 – post@golfklubben.no