Årsmøte 2018

Alternate Text

Innkalling til årsmøte 2017 i Trondheim Golfklubb

Styret innkaller herved til årsmøte 2018  i Trondheim Golfklubb. I følge klubbens lover skal årsmøte avholdes innen utgangen av februar måned hvert år. Dette har vist seg å være utfordrende og vanskelig å få ferdigstilt alle sakspapirer som skal være med i klubbens årsmøtedokumenter inne de frister som måtte ha vært gjeldene for gjennomføring av årsmøtet innen utgangen av februar. Vi beklager dette, og håper på forståelse hos våre medlemmer for dette. Vi er derimot godt innenfor  NIF`s lov sier at alle idrettslag skal gjennomføre sitt årsmøte innen utgangen av Mars måned.

Årsmøtet avholdes

 
Dato        08.03.2017
Sted         Radisson Blu Royal Garden Hotell
Tid            19:00
 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet må være styret i hende innen 22 februar 2018 til post@golfklubben.no 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøte pr. e-post direkte til klubbens medlemmer. For de som ønsker saksdokumenter tilsendt bes sende en forespørsel om dette  til post@golfklubben.no 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

For TGK sitt lovverk se HER

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret

Trondheim Golfklubb – 73 53 18 85 – post@golfklubben.no