Ansettelse midlertidig daglig leder

Alternate Text

 

 

Styret i Trondheim Golfklubb har vedtatt å tilby Terje Anders Skogseth stillingen som midlertidig leder av Trondheim Golfklubb. 

Ansettelse skjer så snart partene har blitt enige om lønns- og arbeidsvilkår. Stillingen har en varighet på inntil fem måneder. Dette vil gi styret tid til å arbeide med ansettelse av varig daglig leder.

Det var tre godt kvalifiserte kandidater til stillingen, hvorav styret gikk videre med to stykker. Begge disse var ansett som godt kvalifiserte for jobben. 

Terje Skogseth er 47 år gammel og bor i Trondheim. Han er godt kjent med de administrative og praktiske sidene ved Trondheim Golfklubb etter å ha jobbet i klubben tidligere

Trondheim Golfklubb – 73 53 18 85 – post@golfklubben.no